Sdružení TJ/SK Praha-východ, z.s.

Česká unie sportu


SDRUŽENÍ TJ/SK PRAHA - VÝCHOD, z.s.V Závětří č. 1478/6 170 00 Praha 7
Tel./fax: 220 514 676  mobil 739 506 527  
E-mail: tjsk@tjskpv.cz

  1.  sdružuje tělovýchovné jednoty  a sportovní kluby České unie sportu v regionu Praha – východ
  2.  prosazuje a chrání společné zájmy a práva sdružených TJ/SK Praha – východ
  3.  spolupracuje s orgány státní správy v okrese, především s orgány samosprávy měst a obcí
  4.  viz Stanovy dle NOZ ke stažení ZDE
  5.  Dopis předsedy Sdružení pro městské a obecní úřady – příloha ke stažení ZDE


Aktuality

Informační systém ČUS

 Přístupy k Informačnímu systému ČUS na http://iscus.cz byly všem TJ/SK zřízeny.

         Ze stanov a vnitřních předpisů vyplývá pro všechny členské subjekty povinnost vést v tomto informačním systému požadovaná data, týkající se základních údajů Vašeho spolku, členské základny, ekonomických údajů a pasportu sportovních zařízení. Aktualizovaný Manuál pro práci v jednotlivých sekcích IS ČUS k dispozici na:

http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/manual-k-is-cus.html.

 


                          
   

TJ/SK jsou povinny vyplnit formuláře ekonomických výkazů za r. 2017


dle pokynů předsedy ČUS č. 9 – viz příloha příloha 9